Kỷ niệm 50 năm cung hiến Vương cung Thánh đường Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn - Giới thiệu tóm tắt

Trình bày: 
Lm. Giuse Vương Sĩ Tuấn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn giới thiệu tóm tắt Vương cung Thánh đường Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân