Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam: Hồng Ân Vĩnh Khấn - Nhập lễ

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân