Giáo xứ Bắc Hà: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Nhập lễ

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Giáo xứ Bắc Hà long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, kính bổn mạng của giáo xứ- Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân