Dòng Tên: Khai Mạc Năm Thánh và Mừng Bổn Mạng

Nhạc/Bài giảng: 
Lm. Tôma Vũ Quang Trung, Giám tỉnh Dòng Tên VN

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Tin Mừng và Giảng lễ.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân