ĐGM Phêrô giải thích thư công bố Năm Thánh 2010 (1)

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân