Cha Piô: "Kinh nghiệm truyền giáo của Linh Mục" (2)

Nhạc/Bài giảng: 
Cha Ngô Phúc Hậu

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân