ĐGM Phêrô giảng về ĐHY Phanxicô Xaviê

Nhạc/Bài giảng: 
Bài giảng
Trình bày: 
ĐGM Nguyễn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.