Nếu Chúa là

Trình bày: 
Vũ Khanh

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

1. Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất
Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng
Làm vầng trăng xoay quanh trái đất,
Làm trái đất xoay quanh mặt trời.

ÐK:
Chúa ơi! từng phút giây
Hồn ngất ngây
Lòng đắm say hướng về Chúa đây.

2. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong làm đứa bé
Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai luôn mong suối mát
Làm đứa bé luôn mong mẹ hiền.

3. Nếu Chúa là ngọn triều, con mong làm chiếc bách
Nếu Chúa là cánh gió, con muốn làm làn mây
Làm làn mây trôi theo cánh gió
Làm chiếc bách trôi theo ngọn triều.

4. Nếu Chúa là bụi hồng, con mong làm cánh bướm
Nếu Chúa là khóm trúc, con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai say hương khóm trúc
Làm cánh bướm say hương nụ hồng
Làm chiếc bách trôi theo ngọn triều.