Dấu ấn Tình yêu

Nhạc/Bài giảng: 
Ân Đức
Lời: 
Tagore
Trình bày: 
Ca đoàn Saint Paul

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.